Zápis do MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/23

 

 

                                                    Mateřská škola Ratibořské Hory

                                                            Ratibořské Hory 36

                                                       391 42 Ratibořské Hory

 

        Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

 

         Podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla ředitelka školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání následovně:

 

         Do Mateřské školy Ratibořské Hory jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 děti s registračními čísly:

 

                                                             03/2022

                                                                             05/2022

                                                             06/2022

                                                             07/2022

                                                             08/2022

                                                             09/2022

                                                             11/2022

 

 

V Ratibořských Horách dne 20.5.2022